ثبت طرح صنعتیمعرفی کسب و کار

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی به معنی  که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است .

هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.

ثبت طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است.یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.

ثبت طرح صنعتی

خصوصیات ثبت طرح صنعتی

۱-     ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا

۲-     ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا

۳-     ترکیبی از موارد فوق

۴- هر تغییر در شکل ظاهری  یا نوع بسته بندی که باعث زیبا شدن محصول تولیدی یا جذابیت محصولات شما برای مصرف کننده می گردد قبل از افشا، بهتر است به عنوان طرح صنعتی ثبت نمایید

با ثبت طرح صنعتی جلو سو استفاده رقبای خارجی و داخلی در بازارهای هدف گرفته شود.

با ثبت طرح صنعتی شما می توانید به راحتی جلو و واردات یک محصول که تقلیدی از طرح تولیدی ثبت شده شما است را بگیرید.

مزایا ثبت طرح صنعتی

بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد،توسط اشخاص،مشروط به موافقت مالک آن است.

بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی،

مالک طرح صنعتی ثبت شده،می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد

مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.

این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود.

برای اطلاعات بیشتر با مشاورین ثبت ماهان تماس بگیرید و یا برای اقدام برای ثبت به صفحه ثبت طرح صنعتی آنلاین مراجعه کنید

ثبت شرکت
بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا